Inschrijvingsvoorwaarden Korfbalstage Eventminded vzw

Artikel 1 : Prijzen

 1. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij anders vermeld.
 2. Inbegrepen zijn: Lidgeld Eventminded vzw; alle overnachtingen ter plaatse; busreis heen en terug; sport-, reis- en annulatieverzekering; trainingen onder leiding van onze trainers; maaltijden bereidt door ons eigen kookteam; activiteiten en animatie (uitgez. mountainbike)
 3. Niet-inbegrepen zijn : alle persoonlijke uitgaven, Fuel-toeslag (indien van toepassing), mountainbike
 4. Eventminded vzw is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.

Artikel 2 : Reservering en betaling

 1. De ondertekening van het schriftelijk inschrijvingsformulier of het verzenden van het online inschrijvingsformulier geldt als reservering, wat het volgende inhoudt:
  a. Aanvaarding van het aanbod
  b. Aanvaarding en het onderschrijven van de inschrijvingsvoorwaarden
 2. Elke inschrijving wordt door Eventminded vzw per mail bevestigd. Deze mail bevat alle persoonlijke informatie die opgegeven wordt bij de inschrijving. Indien deze fouten bevat of indien deze gegevens wijziging in de periode tussen de inschrijving en de stage, vragen wij u Eventminded vzw zo snel mogelijk te verwittigen.
 3. Bij inschrijving voor de stage dient de deelnemer binnen de 7 dagen na het krijgen van de bevestigingsmail, een voorschot te betalen van 150€ per persoon, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij een inschrijving na 30 april moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden.
 4. Behalve indien anders wordt overeengekomen, moet de deelnemer het volledige saldo betalen, in de periode einde april, begin mei. Eventminded vzw zal de deelnemer hiervoor verwittigen per mail. De juiste vertrek- en aankomsttijd worden meegedeeld ongeveer 2 weken voor vertrek. Tussendoor volgt er nog een mail met nuttige inlichtingen voor de stage.
 5. De deelnemer heeft de mogelijk om het totale bedrag verspreid te betalen. Dit houdt in dat men het voorschot van 150 euro betaald binnen de 7 dagen na inschrijving, een tweede deel einde januari/ begin februari en het laatste deel einde april/ begin mei. Voor meer informatie en verdere afspraken kan u steeds terecht bij Eventminded vzw.
 6. Indien de reservering niet geannuleerd wordt binnen het verzakingsrecht, maar op een latere datum en zonder een betaling van het voorschot, zijn de annuleringskosten verschuldigd zoals hieronder beschreven. De datum van ontvangst van de annulering is bepalend voor de annuleringskosten. Deze dienen betaald te worden binnen de 7 dagen na het bevestigen van de annulering door Eventminded vzw. Eventuele herinneringskosten zijn ten laste van de deelnemer.

Artikel 3 : Formaliteiten

 1. De deelnemer dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem worden medegedeeld door Eventminded vzw.
 2. Alle deelnemers dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Voor iedereen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft voor het begin van de stage, dienen de ouders tijdig een kids-ID aan te vragen. Zonder geldig identiteitsbewijs kan de deelnemer niet vertrekken naar het buitenland en dus niet deelnemen aan de stage. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de deelnemer.
 3. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres. Men kan dit aanvragen bij je plaatselijke gemeentebestuur. Indien gewenst, kan Eventminded vzw een voorbeeld voorzien.
 4. Voor vertrek dient elke deelnemer de door Eventminded vzw gevraagde documenten te overhandigen aan de busverantwoordelijke. Deze documenten worden u per mail toegestuurd enkele weken voor vertrek.

Artikel 4 : Bagage

Eventminded vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, schade aan of diefstal van bagage.
Voorzie alle bagage van een stevig kaartje of etiket, met naam en groepsnummer en adres ter plaatse! Neem geen overtollige, grote of zware zakken mee. De kofferruimte van een autocar is beperkt, en buiten de handbagage zijn koffers in de passagiersruimte van de autocar wettelijk verboden.
Per persoon is slechts 1 koffer of rugzak (liefst ook beperkt in groote) van max. 20 kg en 1 stuk handbagage (20 x 30 x 30 cm) toegelaten. Alle andere bagage zal worden geweigerd.

Artikel 5 : Lidmaatschap Eventminded vzw

Iedere deelnemer wordt bij betaling van de volledige deelnameprijs, automatisch lid van de omnisportvereniging Eventminded vzw voor de periode van 1 juni 2011 tot 30 mei 2012.
Eventminded vzw is aangesloten bij sportfederatie Sporta en is een erkende sportvereniging door de gemeente Wommelgem.

Artikel 6 :Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door Eventminded vzw. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
 3. Tot 31 mei : 60€  per persoon;
  van 1 juni tot 13 juli: 95€  per persoon;
  Vanaf 13 juli : 170€ per persoon
 4. Deze kosten worden ons opgelegd door de verzekeringsmaatschappij, Eventminded vzw draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid

 1. Eventminded vzw is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen.
 2. De voorstellingen en de gegevens op de website werden opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn op het moment zelf. Indien zich wijzigingen voordoen zullen deze onmiddellijk na kennisname door Eventminded vzw worden meegedeeld.
 3. De prestaties van Eventminded vzw nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 8 : Klachtenregeling

Bij klachten kan u steeds terecht bij het Eventminded-bestuur via Eventminded@eventminded.be.
Deze zullen behandeld worden in de daaropvolgende raad van bestuur.

Artikel 9 : Media

Eventminded vzw maakt tijdens de stage een aantal foto’s en video opnamen die gebruikt worden voor de promotie van de stages en de publicatie op de website. Door in te schrijven voor onze stage gaat u ermee akkoord dat deze gebruikt worden. Indien u dit liever niet wenst, kan u dit steeds vooraf laten weten aan Eventminded vzw.
Het copyright op deze opnamen berust bij Eventminded vzw, maar de deelnemers aan deze stage kunnen hierover kosteloos beschikken.

Verzakingsrecht

Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing.
"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." Deze mededeling dient uitsluitend per aangetekende brief meegedeeld te worden.